Partners BankIn, a.s.

IČ 096 02 887

Vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 25749

Sídlo Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4