PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SIMPLEA COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Ak nepovolíte využitie reklamných cookies, web bude používať iba cookies, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe a používať jeho funkcie. Zásady ukladania cookies na vašom počítači si môžete kedykoľvek vypnúť alebo upraviť na konci tejto stránky.

 

Cookies nutné pre funkčnosť stránok

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe a používať jeho funkcie. Sú aktivované v momente, keď používateľ vstúpi na stránku. Niektoré časti webových stránok nemusia správne fungovať, ak tieto súbory cookies nie sú uložené.

 

CookiePHPSSID
Autorwww.simplea.sk
ÚčelTieto súbory cookies môžu byť použité na sledovanie aktuálnej relácie používateľa. Súčasťou týchto údajov je aj IP adresa používateľa, ktorá je použitá ako jeden z komponentov pre hash generovaný frameworkom. Vlastník stránok IP adresu samostatne neukladá a z hash ju nemožno spätne rekonštruovať.
Platnosť1 deň

 

Vydavateľ / Názov cookieTypTrvanlivosťPopis
Google Analytics
(_ga,_gid,_gat_gtag_.*,_gac_.*,_gat)
Analytical, Trackingpersistent
persistent
persistent
90 dní
persistent
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics. Používa sa na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics.
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hodinaPoužíva spoločnosť Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako je ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán.
Youtube
(SID)
Performancepersistent
Cloudflare
(_sm_au_c)
Performancemôže sa líšiťPoužívané na akceleráciu zobrazenia obsahu
SiteImprove
(__cfduid)
AnalyticalpersistentPovoľuje sledovanie stránok a webovú analytiku SiteImprove.
Google Adwords
(_ut.*)
Advertising30 dníGoogle Adwords používame pre naše online reklamné programy. Súbory cookie AdWords pomáhajú určiť počet konverzií. To nám umožňuje sledovať, koľko používateľov klikne na naše reklamy a zmeria úspech našich marketingových kampaní. Súbory cookie AdWords vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu
php
(PHPSESSID)
Essentialmôže sa líšiť

Cookies používané na meranie návštevnosti stránok

Tieto cookies slúžia na meranie počtu návštev stránok. Ide o nástroje služby Google Analytics.

Cookieutma, utmb, utmc, utmt, utmz
AutorGoogle Analytics
ÚčelGoogle Analytics meracie kódy
PlatnosťDo ukončenia užívateľskej relácie.

Zásady spracovania osobných údajov

Správca osobných údajov a subjekt údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť prevádzkujúca tento web, rezervačné službu.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, servisnej zmluvy alebo inej zmluvy uzavretej so správcom alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásenia na odber noviniek (newsletterov) zasielaných správcom. Subjektom údajov môže byť aj fyzická osoba, ktorej osobné údaje správcu získala z iných zákonných zdrojov.

Rozsah spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom sú mu poskytnuté subjektmi údajov, alebo v akom rozsahu je správca získa z iných zákonných zdrojov. Ide o: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, číslo platobnej karty, daňové identifikačné číslo, e-mail, telefón, podpis.

Účel spracovania osobných údajov, súhlas všeobecný

Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb na účely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, alebo písomnou formou, plnenie právnych povinností a za účelom priameho marketingu (tj. ponuka produktov a služieb správcu) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Obchodné oznámenia správcu zasiela len v prípade, že sa subjekt údajov prihlásil k odberu noviniek (newsletterov) a vyslovil druhý súhlas so spracovaním osobných údjaů na marketingové účely.

Účel spracovania osobných údajov, súhlas na marketingové účely

Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb na účely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, alebo písomnou formou, plnenie právnych povinností a za účelom priameho marketingu, ponúk, informácií o hoteli a jeho aktivitách. Dotknutá osoba má možnosť sa jednoduchým spôsobom a zadarmo z odberu noviniek (newsletterov) odhlásiť.

Posúdenie nevyhnutnosti spracovania

Správca dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb, a preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre stanovené účely spracovania.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vykonaného s cieľom priameho marketingu je súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov (prihlásení na odber newsletterov) alebo oprávnený záujem správcu (získanie elektronického kontaktu v súvislosti s predajom produktu alebo služby správcu podľa zák. Č. 480/2004 Zb.).

V ostatných prípadoch je právnym základom spracovania výkon zmluvy, ochrana oprávnených záujmov správcu (ochrana majetku, uplatnenie práv zo zmluvy v súdnom konaní a pod.) a dodržanie právneho záväzku.

Doba spracovávania osobných údajov

V prípade osobných údajov spracúvaných na účely splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne počas ďalších 10 rokov, a to s ohľadom na dĺžku premlčacej lehoty pri náhrade škody či ujmy. V prípade spracovania na účely splnenia právnej povinnosti správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby správca spracováva osobné údaje po dobu 10 rokov, ak nebude súhlas so spracovaním osobných údajov do tej doby odvolaný. Tým nie je dotknutá povinnosť správcu spracovávať osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak dotknutá osoba dala správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k osobným údajom

K osobným údajom subjektov údajov má prístup správca a prípadne tiež tretie osoby - príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktoré zaisťuje primeranú ochranu práv dotknutých osôb.


Nastavenie cookies

Nasledujúcim nastavením môžete upraviť aké súbory cookie sa budú používať na tejto stránke.

Nevyhnutné cookies

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre váš pohyb po webovej stránke a využívanie všetkých funkcií, napr. nastavenie preferencií súkromia, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Bez týchto cookies by nebolo možné riadne poskytovať služby požadované pri používaní našej stránky. Nevyhnutne nutné cookies nevyžadujú súhlas užívateľa podľa príslušných právnych predpisov. Môžete si tiež nakonfigurovať webový prehliadač a nevyhnutné súbory cookies zablokovať, avšak následne sa môže stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie stránky tak, ako by ste chceli.

Štatistické cookies

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našich stránok. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré najmenej, a vidieť, ako sa návštevníci na webe pohybujú, čo nám pomáha optimalizovať váš zážitok. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme môcť používať vaše údaje týmto spôsobom.

Marketingové cookies

Tieto súbory cookies (nazývané aj cielené alebo reklamné cookies) sa používajú na zobrazovanie reklám na stránkach tretích strán, ktoré by viac zodpovedali vašej osobe a vašim záujmom. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu prezretí reklám a merania účinnosti reklamných kampaní.